Het ontstaan

De Bed & Breakfast was niet altijd zoals het nu was. Eerst was het een pinkenschuur. Wij verbouwden het tot een sfeervol ingerichte Bed and Breakfast. Hieronder zie je de foto’s van hoe het er eerst uitzag en nu. 

Before

After

De geschiedenis van Ederveen

De geschiedenis van Ederveen begint met drie afscheidingen en een samenvoeging. Het gebied dat we nu kennen als Ederveen behoort oorspronkelijk tot de buurt Doesburg en deels bij de buurt Ede-Veldhuizen. Het gebied De Fliert behoort aan de buurt Het Woud. Omstreeks 1700 scheiden de gebiedsdelen zich af om samen de nieuwe buurt ‘Doesburgeragterveen en De Fliert’ te vormen. En daar waar De Fliert tot op heden een dun bevolkt agrarisch gebied is gebleven, ontstaat zuidelijker langzaam het dorp Ederveen, met een kern en centrale voorzieningen.

Moeras

De Gelderse Vallei is duizenden jaren een groot moeras waar zich veen vormt. Als veen gedroogd wordt, krijgt m’n turf. En turf is in vroeger eeuwen de brandstof voor vuur en haard. Ederveen stelt tot de Middeleeuwen maar weinig voor: het is een groot ondoordringbaar moeras met veel beekjes en waterpoelen. Af en toe komen Edenaren hier turf steken voor de winter. Het gebied kent vele namen: Heerenveen, Doesburgerveen, Achterveen, Turfveld, Doesburgeragterveen en Edeseveen.

Ontginning

In de zeventiende eeuw wordt een begin gemaakt met de ontginning van het gebied. Deze ontginning zal nog eeuwen duren. Op de plekken waar turf is gestoken, gaan enkele zeer arme gezinnen wonen. Er worden wat plaggehutjes gebouwd en men begint kleinschalige boerenbedrijfjes op te zetten. Daarnaast proberen deze boeren wat geld bij te verdienen door turf te steken voor derden. Na de oprichting van de nieuwe buurt ontstaat wat meer bedrijvigheid, getuige ook het bewaard gebleven buurboek (besluitenboek) met gegevens vanaf 1790.

Met het groeien van het dorp worden de kosten voor onderhoud van de wegen hoger. Dit wordt een steeds grotere last voor de buurt, waarvoor zelfs een lening bij notaris Dinger noodzakelijk is. Tijdens de buurspraak van 1901 wordt voor het eerst gesproken over het opheffen van de buurt. Het zal tot 1922 duren voordat de gemeente Ede de bezittingen, met lusten en lasten, overneemt en de buurt ophoudt te bestaan.

Groei

Tot 1900 kent Ederveen weinig meer dan de Hoofdweg met hier en daar wat bebouwing. De grootste groei komt pas in de 20e eeuw. In het jaar 1900 vestigen twee meelfabrieken zich in Ederveen. 

Er komt wat meer bedrijvigheid, mede door de eierveiling. Langs de hoofdweg verrijzen bedrijfjes, winkels en woningen. Ter hoogte van de Schras wordt een plein aangelegd met onder andere een dorpshuis. 

Vanaf 1960 komt ook de woningbouw op gang (Ederveen-Oost).